Burgerschap & Geloof

Bij het thema burgerschap kan je denken aan vragen als ‘hoe ben ik een goede burger?’ en ‘wat verwacht ik van mijn medeburgers in een samenleving?’. Ook vragen als ‘wat is een goede christen?’ horen hierbij. Op deze vragen zijn de workshops gericht.

Leeftijd 14 tot 18

Life skill(s): Normen en waarden

Leeftijd: 14-18

Aantal: 10-20

Ruimte: Lokaal met bord en kring mogelijkheid

Tijd: 45-60 minuten

Materiaal:

 • Post-its
 • Pennen
 • Stellingen
 • Evaluatiekaartjes

Beschrijving:

Energizer

Kies een leuke, inleidende en passende energizer uit de app (+/- 5 min)

Normen en waarden

Leg uit wat normen en waarden zijn, gebruik hierbij visuele ondersteuning.  (+/- 5 min)

Leg normen en waarden kaartjes zichtbaar neer. De kinderen mogen hun eigen normen en waarden opschrijven op papier, laat ze een paar dingen over schrijven, maar laat ze ook zeker zelf nadenken. (+/-12 min)

Maak een ronde waarin iedereen één norm of één waarde benoemt. Hierbij kunnen ze elkaar weer inspireren. Vraag hierbij door, zodat er een gesprek ontstaat. (+/- 15 min) Voorbeeldvragen:

 1. Hoe beïnvloed dit jou in het dagelijks leven?
 2. Wat heeft er voor gezorgd dat je dit zo belangrijk vindt?
 3. In welke situaties in je leven komen deze norm en waarde voor?

Over de streep 

Leg stellingen voor. Elke stelling heeft twee antwoordmogelijkheden, wat vinden ze ZELF belangrijk. Vraag door, waarom sta je links/rechts? (+/- 10 min) Voorbeeldstellingen:

 1. Wat is belangrijker voor jou?
  1. LINKS: Anderen respecteren | RECHTS: Anderen helpen
  2. LINKS: Eten aan anderen geven | RECHTS: Je familie ondersteunen
  3. LINKS: Doneren aan een goed doel | RECHTS: Doneren aan iemand die dichtbij je staat

Evaluatie 

Gebruik kaartjes om de activiteit te bespreken. Houd er rekening mee dat de jongeren evalueren niet gewend zijn. Geef ze de ruimte om even na te denken en vraag door.

Leeftijd 14+

Life skill(s): Toekomstperspectief ontwikkelen, Persoonsvorming

Leeftijd: 14+

Aantal: 30 met 2 begeleiders

Ruimte: Lokaal

Tijd: 1,5 uur

Materiaal:

 • Memoblaadjes
 • Pennen
 • Schrijfpapier
 • Enveloppen

Beschrijving:

 1. Een van de begeleiders geeft een speech met input over dit thema. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een bijbeltekst of persoonlijke ervaringen.
 2. Deelnemers op memoblaadjes laten schrijven wat hun associaties zijn bij dit thema en dit met de hele groep bespreken en vragen wat er precies mee bedoeld wordt.
 3. Maak een cirkel met de groep. Leg een voorwerp in het midden neer (voorbeeld: waterflesje). Vertel de groep dat dit voorwerp de ideale good Christian en Honest citizen is. Vraag vervolgens de deelnemers om zich rondom het voorwerp te begeven, op een afstand die zegt hoe ver zij van dit ideaal afzitten. Zijn ze ver weg of dichtbij? Als iedereen een positie heeft gekozen, vraag je een aantal mensen waarom ze daar staan.
 4. Dilemma’s: Bedenk een aantal stellingen (lees de workshop: over de streep), houd de stellingen dicht bij het thema “good christians and honest citizens”. Verdeel de ruimte in tweeën. Iedere kant van de ruimte staat voor een antwoord, zorg dus ook dat er maar twee antwoordmogelijkheden zijn. Vraag na iedere stelling een aantal mensen om hun antwoord toe te lichten.
 5. Brief aan jezelf schrijven over hoe je nu bent, hoe je wilt worden en wat je daarvoor moet doen. (hierbij kun je het format van de workshop “brief aan jezelf” gebruiken).
 6. Eindig met een krachtige energizer, zoals: Hooligan.