Zelfbeeld

Dit thema is heel persoonlijk en gericht op hoe je als mens naar jezelf kijkt. Dit kan door verhalen te delen in groepsverband, maar ook door individueel aan de slag te gaan. Delen is dus niet altijd een must.

Leeftijd 8 tot 12

Life skill(s): Het erkennen en herkennen van emoties

Leeftijd: 8-12

Aantal: Maximaal 15 per groep

Ruimte: Ruimte met tafels en stoelen

Tijd: 60 minuten

Materiaal:

 • Papier
 • Pennen
 • Stiften
 • Potloden
 • Schrijfoppervlak (tafel)
 • Stoelen
 • Eventueel:
  • Lijm
  • Tijdschriften
  • Gekleurd papier
  • Schaar
  • Stickers

Beschrijving:

Emotiebus

Zet een rijtje stoelen klaar in de opstelling van een bus, bijvoorbeeld twee rijen (afhankelijk van de grootte van de groep). Zet ook 1 stoel helemaal vooraan voor de buschauffeur. Er wordt uit de groep een chauffeur aangewezen. De rest van de groep gaat in de rij staan voor de bus. Een voor een stappen de passagiers in, en terwijl ze instappen, beelden ze een emotie uit. Iedereen die al in de bus zit, inclusief buschauffeur, doet deze emotie na, tot de volgende passagier met een andere emotie instapt. Doe zelf ook mee! De basisemoties kunnen altijd worden gebruikt, maar daag de groep ook uit om zich te verdiepen in andere emoties.

Emotiecirkel

Bespreek de emoties aan de hand van de emotiecirkel. Begin bij de binnenste cirkel. Laat de kinderen ook de desbetreffende emotie uitbeelden; hoe zie je er nou eigenlijk uit als je boos/blij/verdrietig/etc bent? Wanneer er nog tijd over is en je merkt dat de groep nog wel wat verdieping aankan, bespreek dan ook de twee buitenste ringen.

Dilemmaspel

Stel een aantal vragen omtrent emoties en hoe je de uit. Je mag zelf vragen bedenken, maar hieronder staan een aantal voorbeelden die je kunt gebruiken:

(Alle vragen zijn beschikbaar in het Engels in de Engelse variant van de app, dus je hoeft zelf niks te vertalen.)

 • Is het normaal om te huilen als je blij bent? Waarom wel of waarom niet?
 • Wanneer je verrast bent, dan gil/schreeuw je. Waar of niet waar? En waarom?
 • Wanneer iemand bang is, zal hij/zij huilen. Waar of niet waar? En waarom?
 • Hoe reageer je als je een slecht cijfer krijgt? Ben je dan boos of verdrietig? Waarom?
 • Hoe reageer je als je een cadeautje krijgt? Waarom?
 • Ben je wel eens bang?
 • Kan jij makkelijk je emoties uiten?
 • Moet je wel eens huilen?
 • Ben je vandaag blij?

Probeer door te vragen op de antwoorden die de groep geeft, om een dieper gesprek aan te kunnen gaan.

Papier opdracht

Geef elke deelnemer een A4 en laat ze deze in 6 gelijke vlakken vouwen. In elk vlak schrijven ze een van de basisemoties, zorg ervoor dat iedereen dezelfde volgorde aanhoudt. (woede/boosheid, angst, afschuw, verbazing, vreugde en verdriet). De deelnemers mogen nu in alle vlakken iets tekenen of schrijven wat ze doet denken aan deze emotie. Als het materiaal beschikbaar is, mogen ze ook uit de tijdschriften knippen en stickers gebruiken. Geef per emotie een paar minuten en probeer de deelnemers individueel te laten werken, zodat ze echt hun eigen interpretatie weergeven. Als alle 6 emoties klaar zijn, vraag dan een paar deelnemers of ze kunnen toelichten wat ze hebben getekend, geschreven of geplakt.

Afsluiting

Ruim met elkaar op en hou nog een korte evaluatie. Geef de deelnemers mee dat ze zelf mogen kiezen of, hoe en wanneer ze hun emoties mogen uiten. Houdt er wel rekening mee dat er in deze cultuur waarschijnlijk heel anders met emoties wordt omgegaan, dus houdt je afsluiting neutraal en keur niks af.

Leeftijd 12 tot 16

Lifeskill(s): Zelfbewustzijn

Leeftijd: 10+

Aantal: 5-15 personen

Ruimte: Ruimte met mogelijkheid tot schrijven en balspel

Tijd: 45-60 minuten

Materiaal:

 • Kwaliteitskaartjes
 • 4 kleuren papier
 • Bal
 • Post-its
 • Pennen
 • Vragen

Beschrijving:

D.m.v. actieve opdrachten achter je eigen kwaliteiten komen.

Kwaliteiten kaartjes (+/- 15 min.)

Begin de activiteit met het bespreken van de kwaliteiten kaartjes. Iedereen krijgt wat post-it blaadjes en een pen. Ze bekijken de kaartjes en schrijven de kwaliteiten op die ze bij zichzelf vinden passen. Moedig ze ook aan om er zelf kwaliteiten bij te schrijven, die niet op de kaartjes staan. Doe zelf mee en schrijf ook kwaliteiten op.

Als iedereen een aantal kwaliteiten heeft opgeschreven, maak je een grote kring en pak je er een bal bij. Je gaat de bal overgooien en zodra de bal naar jou gegooid wordt, noem je een kwaliteit van jezelf en gooi je de bal weer verder. Zorg dat iedereen ten minste één keer de bal gehad heeft. Geef ze eventueel nog een paar minuten om kwaliteiten op te schrijven die ze van andere gehoord hebben en ook bij zichzelf vinden passen.

Kwaliteiten test

Vervolgens ga je door met een kleine test, gebaseerd op de leerstijlen van Kolb. Dit gaat over het bewustzijn en waarom je handelt zoals je handelt. In elke hoek ligt een vel gekleurd papier. Stel de vragen, laat de kids een hoek kiezen en bijhouden hoe vaak ze bij welke kleur geweest zijn en deel de resultaten. Dit geeft een beeld van de meest voorkomende kwaliteit bij de kinderen.

Alle vragen zijn beschikbaar in het Engels in de Engelse variant van deze app. Benieuwd? Switch de app dan via de taalknop.

De test:

 1. Iemand vraagt je een activiteit te organiseren. Wat is jouw reactie?
  1. Groen: Mag ik samenwerken met vrienden?
  2. Oranje: Is het een wedstrijd? Kan ik iets winnen?
  3. Rood: Wanneer kan ik beginnen?
  4. Paars: Wat voor soort activiteit moet ik organiseren?
 2. Samen met je vrienden organiseer je een activiteit. Hoe bepaal je wat voor activiteit dit gaat worden?
  1. Groen: Ik vraag mijn vrienden wat zij graag willen doen
  2. Oranje: Ik weet al wat ik wil gaan doen
  3. Rood: Ik vraag naar de ervaringen van de anderen en wat zij leuk vonden. Daarna maak ik een besluit
  4. Paars: Ik ga op zoek naar een nieuw idee
 3. Wat is belangrijk voor jou als je onderdeel bent van een groep?
  1. Groen: Dat iedereen mee kan doen
  2. Oranje: Plezier hebben
  3. Rood: Punctueel zijn en afspraken nakomen
  4. Paars: Leuke, nieuwe dingen doen en geïnspireerd worden
 4. Wanneer een vriend van je in de problemen zit, hoe zou je hem/haar helpen?
  1. Groen: Ik toon medeleven
  2. Oranje: Ik los het probleem op voor hem/haar
  3. Rood: Ik help waar en wanneer ik kan
  4. Paars: Ik wil precies weten wat het probleem is
 5. Wat is jouw rol tijdens een expositie op school?
  1. Groen: Ik verwelkom de gasten
  2. Oranje: Ik geef een speech
  3. Rood: I coördineer de gehele dag
  4. Paars: Ik bereid het programma van die dag voor tijdens de voorbereidingsbijeenkomsten

Resultaten:

 1. Voornamelijk Groen: Jouw voornaamste kwaliteit is empathie. Jij zorgt dat de sfeer binnen de groep goed is.
 2. Voornamelijk Oranje: Jouw voornaamste kwaliteit is het proberen van nieuwe dingen. Mensen volgen je.
 3. Voornamelijk Rood: Jouw voornaamste kwaliteit is organiseren. Jij zorgt ervoor dat alles netjes geregeld is.
 4. Voornamelijk paars: Jouw voornaamste kwaliteit is originaliteit. Jij komt altijd met nieuwe en goede ideeën.

Afsluiting

Bespreek kort wat er gedaan is, wat de kinderen er van vonden en of ze er wat van opgestoken hebben. Dit geeft ook weer input voor een volgende activiteit. Sluit de activiteit af met een inspirerende afsluiter, dit kan een kort verhaal zijn, een pakkende quote of een moraal. Bijvoorbeeld: Whatever we give our attention to, grows.

Leeftijd 16 tot 24

Lifeskill(s): Het erkennen en herkennen van emoties

Leeftijd: 16-24

Aantal: Maximaal 30 per groep

Ruimte: Ruimte met tafels en stoelen

Tijd: 60 minuten

Materiaal:

 • Papier
 • Pennen
 • Stiften
 • Potloden
 • Schrijfoppervlak (tafel)
 • Stoelen
 • Eventueel:
  • Lijm
  • Tijdschriften
  • Gekleurd papier
  • Schaar
  • Stickers

Beschrijving:

Emotiebus

Zet een rijtje stoelen klaar in de opstelling van een bus, bijvoorbeeld twee rijen (afhankelijk van de grootte van de groep). Zet ook 1 stoel helemaal vooraan voor de buschauffeur. Er wordt uit de groep een chauffeur aangewezen. De rest van de groep gaat in de rij staan voor de bus. Een voor een stappen de passagiers in, en terwijl ze instappen, beelden ze een emotie uit. Iedereen die al in de bus zit, inclusief buschauffeur, doet deze emotie na, tot de volgende passagier met een andere emotie instapt. Doe zelf ook mee! De basisemoties kunnen altijd worden gebruikt, maar daag de groep ook uit om zich te verdiepen in andere emoties.

Emotiecirkel

Bespreek de emoties aan de hand van de emotiecirkel. Begin bij de binnenste twee cirkels en wanneer er nog tijd over is en je merkt dat de groep nog wel wat verdieping aankan, bespreek dan ook de buitenste ring.

Dilemmaspel

Stel een aantal vragen omtrent emoties en hoe je de uit. Je mag zelf vragen bedenken, maar hieronder staan een aantal voorbeelden die je kunt gebruiken:

(Alle vragen zijn beschikbaar in het Engels in de Engelse variant van de app, dus je hoeft zelf niks te vertalen.)

 • Is het normaal om te huilen als je blij bent? Waarom wel of waarom niet?
 • Wanneer je verrast bent, dan gil/schreeuw je. Waar of niet waar? En waarom?
 • Wanneer iemand bang is, zal hij/zij huilen. Waar of niet waar? En waarom?
 • Hoe reageer je als je een slecht cijfer krijgt? Ben je dan boos of verdrietig? Waarom?
 • Hoe reageer je als je een cadeautje krijgt? Waarom?
 • Ben je wel eens bang?
 • Kan jij makkelijk je emoties uiten?
 • Moet je wel eens huilen?
 • Ben je vandaag blij?

Probeer door te vragen op de antwoorden die de groep geeft, om een dieper gesprek aan te kunnen gaan.

Collage opdracht

Geef elke deelnemer een A4 en laat ze een collage maken van de (basis)emoties. Ze mogen aan elke emotie hun eigen invulling en interpretatie geven. Dit kan door middel van tekenen, schrijven of plaatjes uit tijdschriften. Probeer de deelnemers individueel te laten werken, zodat ze echt hun eigen idee bij de emotie weergeven. Als alle emoties klaar zijn, vraag dan een paar deelnemers of ze kunnen toelichten wat ze hebben getekend, geschreven of geplakt.

Afsluiting

Ruim met elkaar op en hou nog een korte evaluatie. Geef de deelnemers mee dat ze zelf mogen kiezen hoe en wanneer ze hun emoties mogen uiten. Houdt er wel rekening mee dat er in deze cultuur waarschijnlijk heel anders met emoties wordt omgegaan, dus houdt je afsluiting neutraal en keur niks af.